NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu- ja työskentelytapa. Valmennuksen tavoitteena on löytää valmennettavan omat keinot ja voimavarat, jossa korostuu jokaisen oma osaaminen. Valmennus voi liittyä mm.:
  • Suorituksen parantamiseen tai jonkin taidon kehittämiseen
  • Henkilökohtaiseen muutokseen tai kasvuun (elämäntaidon valmentaminen)
  • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin (neuropsykiatrinen valmennus)

Valmennus on aina asiakaslähtöistä ja tavoitteellista toimintaa. Valmennus voi olla joko yksilö- tai perhevalmennusta. Valmennus soveltuu aivan kaikille, erityisesti niille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia (esim. ADHD, Asperger, Autismi, Tourette) ja mielenterveyskuntoutujille, tms. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa sitä, että pyritään ratkaisuihin, tavoitteisiin ja päämäärien löytymiseen. Ratkaisukeskeinen ajattelutapa kuuluu olennaisesti valmennusprosessiin.

Valmennusprosessi on aina jokaiselle yksilöllinen ja valmennuksen sisältö ja kesto rakentuu asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Valmennuksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä (esim. harjoitukset, tehtävät ja eläimiä on myös mahdollista yhdistää valmennusprosessiin). Valmentajan on mahdollista käydä myös ohjaamassa koulussa, työssä tai opiskelupaikassa.

Lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää, että valmennusprosessista sovitaan myös vanhempien kanssa ja olennainen osa lapsen ja nuoren valmennusta on vanhempien tukeminen.

Valmennus voi tapahtua asiakkaan kotona tai yhdessä sovitussa paikassa. Ennen valmennuksen aloitusta on yhteinen tutustumiskäynti, joka on kestoltaan noin 30-60 minuuttia ja on maksuton. Tutustumiskäynnillä sovitaan valmennuksen tavoitteista ja päämääristä sekä tehdään kirjallinen valmennussopimus.

Neuropsykiatrinen valmentaja on aina sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan ammattilainen, joka on käynyt valmentajakoulutuksen. Valmentajan tehtävä on toimia rinnallakulkijana; tukien, mahdollistaen sekä kannustaen, niin että asiakas saa mahdollisuuden etsiä uusia keinoja ja näkökulmia tilanteen muuttamiseen. Valmennus ei poissulje muita hoitomuotoja, vaan valmennuksen tarkoitus on tukea niitä kuten terapiaa, lääkitystä ja kuntoutusta.

                           "Todellinen löytöretki ei ole uusien näkymien etsimistä vaan katsomista uusin silmin."